Category Archives: Bez kategorii

Dom Ludowy

22.XI.1931r. Poświęcenie Domu Ludowego. Otwarcie Domu Ludowego, o którym strażacy myśleli od kilku lat, przyszło do skutku po wielu emocjach złożonych na przemian z porozumień i sporów.

Drużyna Bartosza

(Relacja Józefa Kluza). Myśl o założeniu Drużyny Bartoszowej powstała w r.1910, kiedy w kraju mnożyły się uroczyste obchody poświęcone 500 rocznicy pogromu krzyżackiego pod Grunwaldem i kiedy na pamiątkę tej bitwy wznoszono pomniki Grunwaldzkie.

Kółko rolnicze

(Relacja Józefa Kluza). Założone w 1889r. Inicjatorami byli: ks. Andrzej Karakulski – proboszcz; Antoni Władyka – wójt; Antoni Guzek – sekretarz. Członkami założycielami: Marcin Welc, Adam Rejman, Józef Pieniążek, Antoni Skrobacz, Jan Stachnik i inni.

Nadanie gruntu

Akt nadania gruntów wsi Langyn-Aw, mianowanie sołtysa i określenie jego obowiązków. W imię Pańskie Amen. Ponieważ wszystkie kupna, sprzedaże, darowizny i nadania, czy jakiekolwiek umowy nie mogą mieć same przez się żadnej nieograniczonej mocy,

Plac wolności

Ufundowanie Placu Wolności. Koroną uroczystości było wykonanie uchwały Rady Gminnej, mocą której przeznaczono część gruntu tzw. nawsia na Plac Wolności. Jest to żywy pomnik Dziesięciolecia. Na razie pusty ten plac został uporządkowany 20.XI.1928r. przez członków Straży Pożarnej i Stowarzyszenia, a później obsadzony drzewkami.

Pomnik 'Grunwald'

(Relacja Józefa Kluza). Wzniesiony w 1910r. obchodów grunwaldzkich staraniem Józefa Goleni. Był to uparty człowiek czynu, toteż nie porzucił swego zamiaru postawienia pomnika mimo to, że sam należał do Komitetu grunwaldzkiego, który zakupił jako pamiątkę obchodu chorągiew czerwoną, umieszczoną w kościele.

Spółdzielnia Mleczarska

(Relacja Kazimierza Szubarta). Założona w r.1926 z ramienia Izby Rolniczej. Prezesem obrano Andrzeja Skrobacza, kasjerem Walentego Szarego – kierownika szkoły.