Category Archives: Opowiadania

Akta Grodzkie

1384r. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernadyńskiego we Lwowie. Lwów, 1868-1906 T.VIII S 21 nr 14. Demetrius kardynał administrator arcybiskupstwa Gran i legat stolicy apostolskiej w królestwach Węgier i Polski i ziem im podległych do dziekana i kapituły w Przemyślu potwierdza na prośbę biskupa Eryka z Przemyśla erekcję

Dawna kolonia

Krzemienica – dawna kolonia niemiecka Krementz, również Krementstein, założona przez Kazimierza Wielkiego. Założenie parafii przypisują Ottonowi z Pilczy, podkomorzemu lubelskiemu w 1492r. ale w dokumencie wymienionym pod Kraczkową już w 1450 r. znajdujemy Macieja, rektora kościoła parafialnego w Krzemyenyczy.

Księga Ławniczna

(Według tekstu z książki „Das Schoffebuch der Gemeinde Krzemienica” Dr. Franz Doubek. Rękopis znajduje się obecnie jako depozyt w oddziale rękopisów Biblioteki Akademii Umiejętności w Krakowie pod sygnaturą 1839/II i przedstawia wraz z dwoma dalszymi kodycylami jedyne znane do dzisiejszego dnia zapisy sądów wiejskich w Krzemienicy.