Category Archives: Z życia

Ostrzeżenie

Łańcut, dnia 9 lipca 2012 r. O S T R Z E Ż E N I E Na podstawie ostrzeżenia z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łańcucie informuję, że Biuro Prognoz Meteorologicznych IMiGW w Krakowie ostrzega przed zjawiskami jakie mogą wystąpić na terenie województwa podkarpackiego