Dawna kolonia

Krzemienica – dawna kolonia niemiecka Krementz, również Krementstein, założona przez Kazimierza Wielkiego.
Założenie parafii przypisują Ottonowi z Pilczy, podkomorzemu lubelskiemu w 1492r. ale w dokumencie wymienionym pod Kraczkową już w 1450 r. znajdujemy Macieja, rektora kościoła parafialnego w Krzemyenyczy. Zdaje się więc, że w r. 1492 nastąpiło tylko powiększenie fundacji z odnowieniem poprzednio zaginionego przywileju. Jednakże słusznie przypuszcza się, że i zasługa pierwszego założeniu należy się domowi Pileckich. Ród ten w XVIw. przystał do sekty Lutra i zaczął fundacje kościelne zaświecczać, a kościoły zmieniać z zbory luterańskie i los ten nie ominął również kościoła w Krzemienicy, trwało to prawie 70 lat, jak wspomina Alembek w swej wizytacji.
Odnowicielem nabożeństw katolickich był w 1627 r. Marcin ze Żmigroda Stadnicki, kasztelan sanocki, a po śmierci Stanisława Stadnickiego, którego był wnukiem po bracie, dziedzic wsi Krzemienica. Wspomniany Otton Pilecki miał wybudować kościół modrzewiowy pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła, poświęcony w 1754r quit smoking pills zyban., w r.1733 została założona prebenda przy ołtarzu Matki Boskiej Pocieszenia ze stowarzyszeniem Bractwa Paska Rzemiennego. „Tłumaczył z Schematismus ks. Leśniak”.