Kalendarium

Opracowanie i wybór

Zdzisława i Krzysztofa Liebch

Data Wydarzenie związane z Krzemienicą
1240 Najazd Mongołów na ziemie polskie.
1342 Kazimierz Wielki lokuje wieś saską Kremenetztein lub Kremnetz.
1375
Została utworzona diecezja przemyska.
1381 Właścicielem dóbr łańcuckich po śmierci ojca zostaje Elżbieta Granowska.
23 listopada 1381 Dokument lokacyjny wsi Langyn Aw wśród świadków tego dokumentu występuje sołtys Krzemienicy Hannus Stachar.
1384 Dokument-przyznanie dziesięcin dla diecezji przemyskiej z parafii Łańcut, Krzemienica, Wysoka, Albigowa, Markowa, Kosina, Sietesz, Nawendorf, Langent Aw, Schonerwald, Handzlówka
1408 1 Najazd Tatarski plądruje Łańcut i okolice.
1410 Bitwa pod Grunwaldem. Prawo nakazywało wystawić jednego zbrojnego z wioski także z Krzemienicy. Król Władysław Jagiełło przebywa w Łańcucie.
1417 Król Władysław Jagiełło ponownie przybywa do Łańcuta po przyszłą żonę Elżbietę Granowską.
1450 Dokumenty dotyczące zjazdu duchownych w Kraczkowej w 1450r. wymieniają Mathiasza – rektora (plebana, proboszcza) kościoła w Krzemienicy.
1451-1482 Okres, którego dotyczą zapisy z księgi ławniczej sądów wiejskich w Krzemienicy nr 1839 przechowywanej w akademii umiejętności w Krakowie ( jęz. staroniemiecki).
1471 Mieszkaniec wsi zdobył dyplom Akademii Jagiellońskiej w Krakowie.
1492 Odbudowa kościoła p.w. św. Jakuba i potwierdzenie przywilejów.
1498 2 najazd tatarski.
1502 3 najazd tatarski.
1523 4 najazd tatarski.
1557 Pileccy przyjęli protestantyzm, kościół św. Jakuba przemianowano na zbór.
1586
Żona ostatniego z Pileckich Anna z Sienna zamienia dobra łańcuckie ze Stanisławem Stadnickim.
1581-1623 Dalsze księgi ławnicze z Krzemienicy.
1585 Z zapisów księgi ławniczej skarga Anny Pileckiej na wójta w Krzemienicy za samowładztwo.
1586-1617 Krzemienica jest własnością Stadnickich.
1592-1610 Okres kłótni, sporów, rzezi Stanisława Stadnickiego z sąsiadami.
1599 Na podstawie umowy spłaty długów część dóbr łańcuckich Stanisława Stadnickiego ( m. in Krzemienica) miała przejść pod władanie Korniaktów – nigdy do tego nie doszło.
1607 Podczas najazdu Opalińskiego na Krzemienicę zabito 15 chłopców i spalono niemal wszystkie zagrody (Łańcut liczył wówczas 1785 mieszkańców).
1610 Kozacy ks. Ostrogskiej wykonują wyrok śmierci na Stanisławie Stadnickim – właścicielem dóbr zastaje wdowa po nim.
1617 Krzemienica staje się własnością Lubomirskich (Stanisław Lubomirski 1583-1649).
1629 Początek budowy zamku w Łańcucie (budowa trwała 12 lat).
1673 – 1717 Dalsze księgi ławnicze sądów na Krzemienicy pisane w jęz. polskim ze wstawkami łacińskimi i niemieckimi.
1627 Marcin Stadnicki ze Śmigrodu zwrócił kościół św. Jakuba katolikom.
1633 Donacja Lubomirskiego z 6.V.1633r. przekazująca konwentowi OO Dominikanów folwark Wola Krzemienicka o obszarze 104 ha.
1727 Teodor Lubomirski funduje szpital dla ubogich.
24 stycznia 1733 Pozwolenie na utworzenie Arcybractwa paska Rzemiennego (Rzym).
29 kwietnia 1733 Powstanie Bractwa Paska Rzemiennego w Krzemienicy założenie prebendy przy ołtarzu MB
1750 Przebudowa, remont kościoła św. Jakuba.
1754 Konsekracja kościoła św. Jakuba przez biskupa Hieronima Wacława Sierakowskiego.
10 sierpnia 1795 Zmarła w wieku 30 lat Maryanna z Bobrownickich Sudraska fundatorka kościoła.
2 stycznia 1797
Zmarła w wieku 69 lat Anna z Bobrownickich Białogłowska fundatorka kościoła.
1816 W spadku po ks. Marszałowej Lubomirskiej właścicielami Łańcuta zostają Alfred i Adam Potoccy. Krzemienica występuje w spisie wsi z adnotacją że została dołączona do ordynacji!!!
1817 Zestawienie struktury użytków rolnych w gospodarstwach folwarcznych mówi o obszarach w Krzemienicy : orne – 302 morgi 913 sążni, łąki i ogrody 70 mórg i 82 sążnie, pastwisk nie zanotowano, lasów 367 mórg i1420 sążni razem 752 morgi i 500 sążni należących do folwarków.
1817 W maju i czerwcu sporządzono spisy tych , którzy byli zobowiązani do pracy na pańskim. Podane liczby mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej liczby ludności).

W Krzemienicy zapisano 507 osób w tym 109 mężczyzn żonatych, 48 wolnych, 92 chłopców do 10 r. życia. Kobiet zameżnych115, wolnych65, dziewcząt do 10 r. życia 78.
1818 Urodził się ks. Władysław Weissenbach krzemienicki proboszcz.
1820 Powierzchnia gruntów ornych folwarków w Krzemienicy wynosiła 285 mórg i 1200 sężni.
1821 Inwentarz ekonomiczny wsi Krzemienicy, do Państwa Łańcuckiego należącej, w cyrkule Rzeszowskim sytuowanej w moc rozkazu Wysokich Sądów Szlacheckich Tarnowskich 14 grudnia 1821r. do nr II 445.
1823 Akta szpitala ubogich.
1823 Bracia Potoccy podzielili się majątkiem, Alfred stał się jedynym właścicielem dóbr łańcuckich.
1830 Alfred Potocki otrzymuje pozwolenie na utworzenie ordynacji w Łańcucie.
1830 Krzemienica jest zanotowana w składzie dóbr ordynacji.
1844 Wykaz nadzwyczajnego obciążenia pańszczyzną chłopów w Krzemienicy. Chłopskie skargi.
1850 W krzeminickim folwarku hodowano 550 owiec.
1872 Wydanie modlitewnika Bractwa Paska Rzemiennego „Zdrój Pociechy, …” autorstwa ks. Władysława Weissenbacha
1875
Śmierć ks. Weissenbacha.
1944 Wymówienie pracy przez ubogich ze szpitala.
1944 Wybór pierwszego kościelnego.
1954 Zawierzenie Maryi niepokalanej krzemienickich rodzin w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP.
1958 27.05 wystawa z okazji obchodów 600-lecia Krzemienicy.
1964 Oddanie calej parafii w wieczystą niewolę Maryi.
1973 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła MB Pocieszenia.
1975 Konsekracja i przeniesienie Najświętszego Sakramentu z kościoła św. Jakuba do nowej świątyni.
 
 
Do Kalendarium wybraliśmy tylko część najciekawszych wydarzeń w dziejach wioski. Będziemy go systematycznie uzupełniać o informacje które wymagają jeszcze sprawdzenia, opracowania lub które uda się nam odnaleźć. Szczególnie zwróciliśmy uwagę na początki. Wkrótce dodamy więcej informacji o wieku XX naszej wsi.
Apelujemy do wszystkich którzy zauważyli błędy lub chcieliby uzupełnić wpisy. Prosimy o kontakt.
Zdzisława i Krzysztof Liebchen
agencjapilot@gmail.com
Zapisz