Ostrzeżenie

Łańcut, dnia 9 lipca 2012 r. O S T R Z E Ż E N I E Na podstawie ostrzeżenia z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łańcucie informuję, że Biuro Prognoz Meteorologicznych IMiGW w Krakowie ostrzega przed zjawiskami jakie mogą wystąpić na terenie województwa podkarpackiego

Krzemienica reaktywacja!

Mieszkańcy mieszkani – internauci informujemy iż reaktywujemy portal krzemienica.pl Chcemy pod domena stworzyć lokalny słup informacyjny dla mieszkańców wsi Krzemienica gmina Czarna

Książka – Nasza Krzemienica

Nasza Krzemienica Ukazała się książka o Krzemienicy pt. „Nasza Krzemienica” autorstwa Zdzisławy i Krzysztofa Liebchen. książkę można kupić u autorów , a także zamówić przez e-mail stowarzyszenia. Cena 25 zł objetość 176 stron tekstu, 16 stron kolorowych zdjęć. www.stowarzyszenie-vive.pl

Akta Grodzkie

1384r. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernadyńskiego we Lwowie. Lwów, 1868-1906 T.VIII S 21 nr 14. Demetrius kardynał administrator arcybiskupstwa Gran i legat stolicy apostolskiej w królestwach Węgier i Polski i ziem im podległych do dziekana i kapituły w Przemyślu potwierdza na prośbę biskupa Eryka z Przemyśla erekcję

Dawna kolonia

Krzemienica – dawna kolonia niemiecka Krementz, również Krementstein, założona przez Kazimierza Wielkiego. Założenie parafii przypisują Ottonowi z Pilczy, podkomorzemu lubelskiemu w 1492r. ale w dokumencie wymienionym pod Kraczkową już w 1450 r. znajdujemy Macieja, rektora kościoła parafialnego w Krzemyenyczy.

Księga Ławniczna

(Według tekstu z książki „Das Schoffebuch der Gemeinde Krzemienica” Dr. Franz Doubek. Rękopis znajduje się obecnie jako depozyt w oddziale rękopisów Biblioteki Akademii Umiejętności w Krakowie pod sygnaturą 1839/II i przedstawia wraz z dwoma dalszymi kodycylami jedyne znane do dzisiejszego dnia zapisy sądów wiejskich w Krzemienicy.

Dom Ludowy

22.XI.1931r. Poświęcenie Domu Ludowego. Otwarcie Domu Ludowego, o którym strażacy myśleli od kilku lat, przyszło do skutku po wielu emocjach złożonych na przemian z porozumień i sporów.