Tag Archives: glinki

Glinki chodakówka

W miejscowości Krzemienica, przysiółek Chodakówka znajduje się miejsce nazwane Gliniki. Jest to teren niski, gdzie niegdyś były rozległe, podmokłe łąki. Znajdowały się tam złoża dobrej gliny, więc hrabia Potocki założył obok cegielnię.