Tag Archives: opowiadanie

Akta Grodzkie

1384r. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernadyńskiego we Lwowie. Lwów, 1868-1906 T.VIII S 21 nr 14. Demetrius kardynał administrator arcybiskupstwa Gran i legat stolicy apostolskiej w królestwach Węgier i Polski i ziem im podległych do dziekana i kapituły w Przemyślu potwierdza na prośbę biskupa Eryka z Przemyśla erekcję

Dawna kolonia

Krzemienica – dawna kolonia niemiecka Krementz, również Krementstein, założona przez Kazimierza Wielkiego. Założenie parafii przypisują Ottonowi z Pilczy, podkomorzemu lubelskiemu w 1492r. ale w dokumencie wymienionym pod Kraczkową już w 1450 r. znajdujemy Macieja, rektora kościoła parafialnego w Krzemyenyczy.

Księga Ławniczna

(Według tekstu z książki „Das Schoffebuch der Gemeinde Krzemienica” Dr. Franz Doubek. Rękopis znajduje się obecnie jako depozyt w oddziale rękopisów Biblioteki Akademii Umiejętności w Krakowie pod sygnaturą 1839/II i przedstawia wraz z dwoma dalszymi kodycylami jedyne znane do dzisiejszego dnia zapisy sądów wiejskich w Krzemienicy.

Dom Ludowy

22.XI.1931r. Poświęcenie Domu Ludowego. Otwarcie Domu Ludowego, o którym strażacy myśleli od kilku lat, przyszło do skutku po wielu emocjach złożonych na przemian z porozumień i sporów.

Drużyna Bartosza

(Relacja Józefa Kluza). Myśl o założeniu Drużyny Bartoszowej powstała w r.1910, kiedy w kraju mnożyły się uroczyste obchody poświęcone 500 rocznicy pogromu krzyżackiego pod Grunwaldem i kiedy na pamiątkę tej bitwy wznoszono pomniki Grunwaldzkie.

Kółko rolnicze

(Relacja Józefa Kluza). Założone w 1889r. Inicjatorami byli: ks. Andrzej Karakulski – proboszcz; Antoni Władyka – wójt; Antoni Guzek – sekretarz. Członkami założycielami: Marcin Welc, Adam Rejman, Józef Pieniążek, Antoni Skrobacz, Jan Stachnik i inni.

Nadanie gruntu

Akt nadania gruntów wsi Langyn-Aw, mianowanie sołtysa i określenie jego obowiązków. W imię Pańskie Amen. Ponieważ wszystkie kupna, sprzedaże, darowizny i nadania, czy jakiekolwiek umowy nie mogą mieć same przez się żadnej nieograniczonej mocy,