Tag Archives: opowiadanie

Plac wolności

Ufundowanie Placu Wolności. Koroną uroczystości było wykonanie uchwały Rady Gminnej, mocą której przeznaczono część gruntu tzw. nawsia na Plac Wolności. Jest to żywy pomnik Dziesięciolecia. Na razie pusty ten plac został uporządkowany 20.XI.1928r. przez członków Straży Pożarnej i Stowarzyszenia, a później obsadzony drzewkami.

Pomnik 'Grunwald'

(Relacja Józefa Kluza). Wzniesiony w 1910r. obchodów grunwaldzkich staraniem Józefa Goleni. Był to uparty człowiek czynu, toteż nie porzucił swego zamiaru postawienia pomnika mimo to, że sam należał do Komitetu grunwaldzkiego, który zakupił jako pamiątkę obchodu chorągiew czerwoną, umieszczoną w kościele.

Spółdzielnia Mleczarska

(Relacja Kazimierza Szubarta). Założona w r.1926 z ramienia Izby Rolniczej. Prezesem obrano Andrzeja Skrobacza, kasjerem Walentego Szarego – kierownika szkoły.

Straż Pożarna

(Relacja Józefa Kluza). Założona 7.VII.1921r. z inicjatywy Józefa Kluza przy pomocy Władysława Fajgra i nauczyciela Jana Klimka. Do Straży wpisało się 16 członków.

Szkoła

Z opowiadań starych ludzi wiadomo, ze pierwsza naukę czytania i pisania prowadził prywatnie w latach 1885?1888 Antoni Panek syn Wojciecha (brat żyjącego) w r.1960 (Tomasza Panka i nie żyjących już Stanisława i Anny Iv. Kluz 2 v. wilk).

Św. Jakub

Józef Kluz „vieser” były torowy kolejowy, poeta ludowy, opowiada w swoim życiorysie o tej figurze, co następuje: W sąsiedztwie naszego domu i ogrodu, na wysokiej górze w ogrodzie Władysława Szubarta stała na wysokim czerwonym cokole olbrzymia figura św.