Targowisko Gminne w Czarnej

W każdą sobotę od godziny 5:00 do 13:00 na parkingu obok biblioteki w Czarnej czynne jest gminne targowisko.